Bỏ qua announcements

Announcements

Hình của Phương Hoàng Việt
Thông báo điểm SS2 2,3,4C14
Bởi Phương Hoàng Việt - Thursday, 29 June 2017, 12:12 AM
 

Thông báo điểm SS2 2,3,4C14

Hình của Phương Hoàng Việt
Thông báo điểm IST K15
Bởi Phương Hoàng Việt - Wednesday, 28 June 2017, 12:07 PM
 

Thông báo điểm môn IST K15
Vì điểm hoàn thành sát lịch thi nên lịch thi sẽ chuyển sang thứ 5 06/07/2017. Nhận đơn phúc tra đến 16h ngày 29/06/2017

Hình của Phương Hoàng Việt
Thông báo điểm môn HCI K14
Bởi Phương Hoàng Việt - Wednesday, 28 June 2017, 9:13 AM
 

Thông báo điểm môn HCI K14

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ với thầy Cầm để được giải đáp.

Hình của Phương Hoàng Việt
Thông báo điểm NAT C15
Bởi Phương Hoàng Việt - Tuesday, 27 June 2017, 12:45 PM
 

Thông báo điểm NAT C15
Nhận đơn phúc tra đến 11h ngày thứ 5 29/06/2017

Hình của Phương Hoàng Việt
Thông báo cập nhật điểm sau phúc tra môn WEB
Bởi Phương Hoàng Việt - Tuesday, 27 June 2017, 12:41 PM
 

Thông báo cập nhật điểm sau phúc tra môn WEB


Hình của Phương Hoàng Việt
Thông báo điểm môn WEB C14
Bởi Phương Hoàng Việt - Monday, 26 June 2017, 12:03 PM
 

Thông báo điểm môn WEB C14
Nhận phúc tra đến 10h30 ngày 27/06/2017

Hình của Phương Hoàng Việt
Thông báo điểm môn PPL C15
Bởi Phương Hoàng Việt - Monday, 26 June 2017, 12:02 PM
 

Thông báo điểm môn PPL C15
Nhận phúc tra đến 11h ngày 28/06/2017


Bỏ qua khoá học

Khoá học