K16 - INTERNSHIP
The only way to do great work is to love what you do
FINAL EXAM FALL 2019
Life is the most difficult exam (not this Fall 2019). Many people fail because they try to copy others, not realizing that everyone has a different question paper
TET HOLIDAY
Ready for Vietnamese lunar new year 2020
Skip announcements

Announcements

Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo về thời gian học buổi An toàn và bảo mật thông tin thuộc chương trình giảng dạy môn Ứng dụng CNTT, học kì 2, năm học 2020-2021 (CẬP NHẬT)
by Thu Huyền Trịnh Thị - Wednesday, 14 April 2021, 8:41 AM
 

Thông báo v thi gian hc bui An toàn và bo mt thông tin thuc chương trình ging dy môn ng dng CNTT, hc kì 2, năm hc 2020-2021 như sau (CẬP NHẬT):

 

-         Nhóm 56, 57, 58, 59, 60, 100: chiu th Hai, ngày 19/04/2021: t 17h00 đến 19h30, địa đim hc: P. 802 nhà C

-         Nhóm 61, 62, 63, 64, 65, 101: chiu th Ba, ngày 20/04/2021: t 17h00 đến 19h30, địa đim hc: P. 802 nhà C

-     

-         Nhóm 74, 75, 77, 78, 79, 80, 82, 83: chiu th Hai, ngày 26/04/2021: t 17h00 đến 19h30, địa đim hc: P. 802 nhà C

-         Nhóm 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 97: chiu th Ba, ngày 27/04/2021: t 17h00 đến 19h30, địa đim hc: P. 802 nhà C

-         Nhóm 98, 99, 102, 103, 104, 105, 106: chiu th Tư, ngày 28/04/2021: t 17h00 đến 19h30, địa đim hc: P. 802 nhà C

-         Nhóm 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113: chiu th Tư, ngày 05/5/2021: t 17h00 đến 19h30, địa đim hc: P. 802 nhà C

           Nhóm 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73: chiu th Hai, ngày 10/5/2021: t 17h00 đến 19h30, địđim hc: P. 802 nhà C

 

Lưu ý: SV nhóm nào hc đúng lch ca nhóm đó, GV s không đim danh cho SV đi hc không đúng bui hc đã được phân nhóm.

Trân trng thông báo!


 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo danh sách sinh viên dự kiến được nhận chế độ trợ cấp xã hội năm 2021
by Thu Huyền Trịnh Thị - Friday, 9 April 2021, 1:54 PM
 

Phòng CTSV & QHDN thông báo danh sách sinh viên dự kiến được nhận chế độ trợ cấp xã hội năm 2021. Đề nghị các em kiểm tra thông tin của mình. 

Mọi thắc mắc của sinh viên sẽ được giải quyết từ ngày 09/4 đến hết ngày 15/4/2021 qua phòng CTSV & QHDN (phòng 103 nhà C, gặp cô Thúy).

Trân trọng.


Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo về việc tổ chức sát hạch Kỹ sư CNTT Cơ bản (FE), Hộ chiều CNTT (IP) tháng 4/2021
by Phương Hoàng Việt - Thursday, 8 April 2021, 12:24 PM
 

Thông báo về việc tổ chức sát hạch Kỹ sư CNTT Cơ bản (FE), Hộ chiều CNTT (IP) tháng 4/2021
Khoa CNTT gửi các em thông báo về việc tổ chức sát hạch Kỹ sư CNTT Cơ bản (FE) và Hộ chiếu CNTT (IP) tháng 4/2021.
Lệ phí dự thi:
- Chứng chỉ FE: 1.500.000 VND/1 thí sinh (600.000 VND/1 thí sinh đối với thí sinh được bảo lưu kết quả đợt thi tháng 10/2020).
- Chứng chỉ IP: 500.000 VND/1 thí sinh.
Thời hạn đăng ký và nộp lệ phí
- Sinh viên đăng ký và nộp lệ phí trước ngày 12/4/2021 theo hướng dẫn của khoa
Công nhận kết quả và quy đổi điểm:
- Sinh viên có chứng chỉ FE và IP được công nhận kết quả và quy đổi điểm theo hướng dẫn của khoa
Liên hệ:

Picture of Phương Hoàng Việt
Cập nhật điểm PR1 sau phúc tra
by Phương Hoàng Việt - Friday, 2 April 2021, 2:34 PM
 
Những sinh viên có thay đổi điểm được note trong file đính kèm.
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo gia hạn nộp hồ sơ xét chế độ trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ khó khăn năm 2021
by Thu Huyền Trịnh Thị - Friday, 26 March 2021, 10:13 AM
 

 Thông báo gia hạn nộp hồ sơ xét chế độ trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ khó khăn năm 2021 (thông tin chi tiết xin mời xem file đính kèm)

Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo gia hạn nộp hồ sơ xét chế độ miễn, giảm học phí học kỳ 2 năm học 2020-2021
by Thu Huyền Trịnh Thị - Friday, 26 March 2021, 9:55 AM
 

 Thông báo gia hạn nộp hồ sơ xét chế độ miễn, giảm học phí học kỳ 2 năm học 2020-2021 (thông tin chi tiết xem file đính kèm)

Picture of TRINH BAO NGOC
[K18] [K19] Phổ biến lịch thi IP và các khóa đào tạo
by TRINH BAO NGOC - Thursday, 25 March 2021, 4:54 PM
 


Dear all,

Nhằm phổ biến về lịch thi IP và thông tin tổ chức các khóa đào tạo phục vụ đợt thực tập của sinh viên. Khoa CNTT quyết định triệu tập toàn bộ khóa 18 và 19 để phổ biến thông tin vào các thời gian sau:

1. K19: 13h30 - 15:00 ngày 24/3/2021, phòng 801C. Các môn học đang và sẽ học sẽ nghỉ sớm 30p và bắt đầu muộn 30p.

Link điểm danh (và đăng ký): click here

2. K18: 14h00 - 15:30 ngày 25/3/2021, phòng 801C

Link điểm danh (và đăng ký) cho K18: click here


Thông tin điền vào survey sẽ được dùng làm điểm danh tại các môn học đang học, đề nghị các bạn có mặt đầy đủ.

Ngoctb