HITA 2018 ENROLLMENT
Tuyển sinh các khóa học khai giảng 1.2018 phục vụ cho thực tập năm cuối. 
Đặc biệt: Chương trình học được biên soạn và cung cấp bởi doanh nghiệp.
FINAL EXAM FALL 2017
Study hard
Cho thi đi và... thi lại ^_^
TET HOLIDAY
Sẵn sàng cho tết cổ truyền 2018 với nhiều niềm vui !!!
Bỏ qua announcements

Announcements

Hình của Phương Hoàng Việt
Thông báo lịch thi lại các lớp học lại
Bởi Phương Hoàng Việt - Wednesday, 23 May 2018, 4:01 PM
 
  • Lớp STA redo: Thi vào sáng ngày thứ 2, 28/05/2018 từ 07h30
  • Lớp IST redo: Thi vào chiều ngày thứ 2, 28/05/2018 chia 2 ca, ca 1 từ 12h30 ca 2 từ 13h30.
  • Lớp PPL redo: Thi vào chiều tối ngày thứ 3, 28/05/2018 chia 2 phòng thi cùng 1 ca từ 17h.
Danh sách chia ca và phòng thi sẽ được cập nhật sau. Sinh viên nộp tiền thi lại từ sáng mai từ 9h tại VPK
 
Hình của Phương Hoàng Việt
Thông báo điểm lớp học lại IST
Bởi Phương Hoàng Việt - Wednesday, 23 May 2018, 8:03 AM
 

Hạn phúc tra đến 11h ngày 22/05/2018

Hình của Phương Hoàng Việt
Thông báo điểm lớp học lại PPL
Bởi Phương Hoàng Việt - Wednesday, 23 May 2018, 7:52 AM
 

Hạn phúc tra đến 16h ngày 23/05/2018

Hình của Phương Hoàng Việt
Thông v/v xét tốt nghiệp của K13, 12
Bởi Phương Hoàng Việt - Tuesday, 22 May 2018, 2:06 PM
 

Do yêu cầu của phòng Quản lý Đào tạo, các sinh viên K13, K12 làm đơn xin xét tốt nghiệp và xin xác nhận của địa phương không vi phạm pháp luật. Sinh viên K14 không cần làm đơn.

Deadline cho hạn nộp 2 giấy tờ trên là ngày 30/05/2018 tại VPK P210C

 
Hình của Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v SV nợ học phí học kì 2, năm học 2017-2018
Bởi Thu Huyền Trịnh Thị - Tuesday, 22 May 2018, 9:14 AM
 

Thông báo v/v SV nợ học phí học kì 2, năm học 2017-2018:
Đề nghị các SV có tên trong danh sách đính kèm khẩn trương nộp học phí để đủ điều kiện thi hết môn học kì này.

Thời hạn: trước 16h chiều ngày 24/5/2018 tại P.106 nhà A (gặp cô Hà)

Lưu ý: SV sẽ bị cấm thi tất cả các môn thuộc học kì này nếu không hoàn thành nghĩa vụ học phí.

Hình của Phương Hoàng Việt
Thông báo điểm lớp học lại STA
Bởi Phương Hoàng Việt - Monday, 21 May 2018, 9:22 AM
 

Hạn phúc tra đến 11h ngày 22/05/2018

Hình của Phương Hoàng Việt
Thông báo về việc kiểm tra điểm để xét tốt nghiệp
Bởi Phương Hoàng Việt - Monday, 21 May 2018, 8:46 AM
 

Sinh viên khóa K14 và những sinh viên chưa tốt nghiệp của K13 và K12 kiểm tra điểm cá nhân trên cổng thông tin đào tạo. Trong trường hợp thiếu hoặc có sai sót về điểm, các bạn làm đơn và gửi về VPK hạn cuối là ngày 25/05/2018.