K16 - INTERNSHIP
The only way to do great work is to love what you do
FINAL EXAM FALL 2019
Life is the most difficult exam (not this Fall 2019). Many people fail because they try to copy others, not realizing that everyone has a different question paper
TET HOLIDAY
Ready for Vietnamese lunar new year 2020
Skip announcements

Announcements

Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo lịch thi, danh sách thi môn ESY
by Phương Hoàng Việt - Thursday, 22 July 2021, 7:36 PM
 

Thông báo lịch thi, danh sách thi môn ESY

  • Thời gian: thứ 2, 26/07/2021 từ 14h30
  • Hình thức thi: Online - FIT Portal
Danh sách sinh viên dự thi và link tương ứng trong file đính kèm.
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo về việc rà soát thông tin sinh viên dự kiến xét tốt nghiệp, hệ chính quy, khóa 2017-2021
by Thu Huyền Trịnh Thị - Wednesday, 21 July 2021, 9:45 AM
 

Căn cứ thông báo của nhà trường về việc rà soát thông tin sinh viên dự kiến xét tốt nghiệp, hệ chính quy, khóa 2017-2021, đề nghị sinh viên khóa 2017 kiểm tra các thông tin của mình tại biểu đính kèm, sinh viên bị sai thông tin gửi email tới: phuonghv@hanu.edu.vn để được điều chỉnh thông tin.
Thời hạn: trước 11h sáng ngày 22/7/2021.
Trân trọng.

Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo điểm Khóa luận tốt nghiệp và việc in bản cứng Khóa luận
by Phương Hoàng Việt - Friday, 16 July 2021, 4:11 PM
 

Thông báo điểm Khóa luận tốt nghiệp và việc in bản cứng Khóa luận


Sinh viên làm KLTN in bài của mình thành quyển bìa cứng (5 bản) và lưu vào CD (2 CD) để nộp tại VPK. Deadline: 16h, 20/07/2021.

Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo điểm phúc tra học phần Ứng dụng CNTT học kì 2, năm học 2020-2021
by Thu Huyền Trịnh Thị - Thursday, 15 July 2021, 11:21 AM
 

Thông báo điểm phúc tra học phần Ứng dụng CNTT học kì 2, năm học 2020-2021 (thông tin chi tiết xin mời xem file đính kèm).

Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo điểm môn COB
by Phương Hoàng Việt - Wednesday, 14 July 2021, 6:19 PM
 

Thông báo điểm môn COB


Sinh viên có thắc mắc về điểm liên hệ qua email: linhtttfit@hanu.edu.vn

Deadline: 16h ngày 16/07/2021


Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo điểm môn MRE
by Phương Hoàng Việt - Wednesday, 14 July 2021, 6:18 PM
 

Thông báo điểm môn MRE


Sinh viên có thắc mắc về điểm liên hệ qua email: linhtttfit@hanu.edu.vn

Deadline: 16h ngày 16/07/2021


Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo điểm môn MAM
by Phương Hoàng Việt - Wednesday, 14 July 2021, 6:12 PM
 

Thông báo điểm môn MAM


Sinh viên có thắc mắc về điểm liên hệ qua email: vanhtfit@hanu.edu.vn

Deadline: 16h ngày 16/07/2021