K16 - INTERNSHIP
The only way to do great work is to love what you do
FINAL EXAM FALL 2019
Life is the most difficult exam (not this Fall 2019). Many people fail because they try to copy others, not realizing that everyone has a different question paper
TET HOLIDAY
Ready for Vietnamese lunar new year 2020
Skip announcements

Announcements

Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v học lại 2 lớp DBS, SEG học kì 1, năm học 2020-2021
by Thu Huyền Trịnh Thị - Wednesday, 16 September 2020, 2:02 PM
 

Thông báo v/v học lại 2 lớp DBS, SEG học kì 1, năm học 2020-2021:

Lớp DBS: học tại P.709C từ 17h30 các ngày thứ Tư, thứ Sáu hàng tuần (từ 23/9/2020 - 11/12/2020)

Lớp SEG: học tại P.709C từ 17h30 ngày thứ Ba hàng tuần (từ 22/9/2020 - 11/12/2020)


 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo thu Học phí học kỳ 1 (hệ Chính quy, song ngành) và BHYT năm học 2020-2021 các khóa 2017, 2018, 2019
by Thu Huyền Trịnh Thị - Wednesday, 16 September 2020, 1:59 PM
 

Thông báo thu Học phí học kỳ 1 (hệ Chính quy, song ngành) và BHYT năm học 2020-2021 các khóa 2017, 2018, 2019: 

http://hanu.vn/vn/thong-bao-chung/221-tai-chinh/5051-thu-hoc-phi-hoc-ky-1-he-chinh-quy-song-nganh-va-bhyt-nam-hoc-2020-2021-cac-khoa-2017-2018-2019.html

 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo chuyển phòng học Tut tuần từ 14-19/09
by Phương Hoàng Việt - Monday, 14 September 2020, 3:16 PM
 

Các lớp trong danh sách sau tuần từ 14-19/09/2020 chuyển từ phòng 404C sang phòng 401C:

  • EBU01
  • NPR03
  • DBS05
  • POP - NHM01 - 05
Từ ngày 21/09 học tại phòng 404C như thời khóa biểu đã thông báo.
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo gia hạn thời hạn enroll các môn học kì 1, 2020-2021
by Thu Huyền Trịnh Thị - Monday, 14 September 2020, 11:14 AM
 

Thông báo gia hạn thời hạn enroll các môn học kì 1, 2020-2021:

Thời hạn: đến hết 23h55' ngày 15/9/2020.

Sau thời hạn này SV không được phép enroll lại nữa.


 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo v/v chuyển phòng học môn SS1 nhóm 07
by Phương Hoàng Việt - Sunday, 13 September 2020, 5:22 PM
 

Thông báo v/v chuyển phòng học môn SS1 nhóm 07
Phòng học môn SS107 buổi ngày thứ 2(14/09/2020) được chuyển từ phòng 419C sang phòng 410C. Từ các buổi sau học bình thường theo thời khóa biểu

 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v enroll các môn học lại học kì 1, 2020-2021
by Thu Huyền Trịnh Thị - Tuesday, 8 September 2020, 3:11 PM
 

Thông báo v/v enroll các môn học lại học kì 1, 2020-2021:
Sinh viên học lại enroll các môn học kì 1, 2020-2021 theo đường link sau:
  • SS1, WPR, AIN,SAD: http://fit.hanu.vn/course/index.php?categoryid=65
  • PCO, POP, PR1, CAL, DMA: http://fit.hanu.vn/course/index.php?categoryid=64
Deadline: 23h55 ngày 13/09/2020 - No key
Các SV học ghép với lớp tín chỉ lưu ý tên các môn học lại tương ứng như sau:
DMP = DMA
CAL, ALG = CAL
PCP = PCO
POS = POP
IPG = PR1
AIT = AIN
EBZ = EBU
WEB = WPR
SV được phép chọn lớp tut phù hợp với lịch học của mình.
Các lớp ISD, DBS, SEG hiện chưa đủ số SV tối thiểu để mở lớp riêng, Khoa sẽ thông báo thời gian mở lớp sau khi được nhà trường cho phép.

 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo enroll môn học Fall 2020
by Phương Hoàng Việt - Tuesday, 8 September 2020, 2:53 PM
 

Sinh viên enroll các môn học theo đường link sau:

  • DSY, SPM, EIS, JSD, ATI, MLA: http://fit.hanu.vn/course/index.php?categoryid=66
  • SS1, NPR, NAD, SE1, WPR, EBU, MUL, AIN, DBS, SAD, CGR: http://fit.hanu.vn/course/index.php?categoryid=65
  • PCO, POP, PR1, SRM, CAL, DMA, PCO(MME), PMK(MME): http://fit.hanu.vn/course/index.php?categoryid=64
Deadline: 23h55 ngày 13/09/2020 - No key
Đối với sinh viên K19 của 2 ngành Công nghệ thông tin và Truyền thông đa phương tiện, sinh viên đăng nhập bằng tài khoản như sau:
ID: mã sinh viên
Pass: 1
Sinh viên đổi lại mật khẩu sau khi đăng nhập.