HITA 2018 ENROLLMENT
Tuyển sinh các khóa học khai giảng 1.2018 phục vụ cho thực tập năm cuối. 
Đặc biệt: Chương trình học được biên soạn và cung cấp bởi doanh nghiệp.
FINAL EXAM FALL 2017
Study hard
Cho thi đi và... thi lại ^_^
TET HOLIDAY
Sẵn sàng cho tết cổ truyền 2018 với nhiều niềm vui !!!
Skip announcements

Announcements

Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo điểm lần 2 môn PJM K16 + Redo
by Phương Hoàng Việt - Tuesday, 18 June 2019, 2:01 PM
 

Thông báo điểm lần 2 môn PJM K16 + Redo


Sinh viên có thắc mắc về điểm thành phần và điểm thi gửi email cho thầy Tuấn: minhtuan_fit@hanu.edu.vn.

Deadline: 16h ngày 20/06/2019


Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo điểm môn PMA K17
by Phương Hoàng Việt - Tuesday, 18 June 2019, 2:00 PM
 

Thông báo điểm môn PMA K17


Sinh viên có thắc mắc về điểm thành phần và điểm thi gửi email cho thầy Tuấn: minhtuan_fit@hanu.edu.vn.

Deadline: 16h ngày 20/06/2019


Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo điểm môn ESY K17
by Phương Hoàng Việt - Tuesday, 18 June 2019, 1:58 PM
 

Thông báo điểm môn ESY K17

Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo điểm môn IIS K17
by Phương Hoàng Việt - Tuesday, 18 June 2019, 1:58 PM
 

Thông báo điểm môn IIS K17

Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo danh sách thi lại môn HCI K16
by Phương Hoàng Việt - Tuesday, 18 June 2019, 1:51 PM
 
  • Thời gian thi: thứ 4, 19/06/2019 từ 13h00
  • Địa điểm thi: P608C

Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo danh sách thi lại môn DBS lớp học lại
by Phương Hoàng Việt - Tuesday, 18 June 2019, 9:34 AM
 
  • Thời gian thi: thứ 3, ngày 18/06/2019 từ 14h30
  • Địa điểm thi: 608C

Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v đăng kí tham dự lễ TN đợt tháng 6/2019 dành cho SV K2015
by Thu Huyền Trịnh Thị - Monday, 17 June 2019, 8:57 AM
 

Thông báo v/v đăng kí tham dự lễ TN đợt tháng 6/2019 dành cho SV K2015:

Đề nghị SV K15 đủ điều kiện xét TN đợt tháng 6/2019 đăng kí tham dự lễ TN do K. CNTT tổ chức vào chiều Chủ nhật, ngày 30/6/2019 với lớp trưởng của lớp mình. Lớp trưởng các lớp tập hợp danh sách (bản mềm, file excel) và gửi theo email: huyenfit@hanu.edu.vn

Thời hạn nộp danh sách: trước 16h chiều thứ Hai, ngày 24/6/2019.

SV sẽ được cấp phục trang cho lễ TN căn cứ theo danh sách tham dự.