K16 - INTERNSHIP
The only way to do great work is to love what you do
FINAL EXAM FALL 2019
Life is the most difficult exam (not this Fall 2019). Many people fail because they try to copy others, not realizing that everyone has a different question paper
TET HOLIDAY
Ready for Vietnamese lunar new year 2020
Skip announcements

Announcements

Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo kết quả thi hết môn Tin học cơ sở học kì 1, năm học 2019-2020
by Thu Huyền Trịnh Thị - Wednesday, 12 February 2020, 9:57 AM
 

Thông báo kết quả thi hết môn Tin học cơ sở học kì 1, năm học 2019-2020:
Đề nghị SV các Khoa xem kết quả thi hết môn Tin học cơ sở học kì 1, năm học 2019-2020 theo tài khoản cá nhân trên cổng thông tin đào tạo.

Sinh viên nộp đơn phúc khảo tại VPK Khoa CNTT (Phòng 210, tòa nhà C) theo mẫu đính kèm.

Thời hạn phúc khảo: Từ ngày 17/02/2020 đến ngày 21/02/2020.Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
[BM THCS] Thông báo v/v nộp tiền học lại môn THCS kì 2, năm học 2019-2020
by Thu Huyền Trịnh Thị - Tuesday, 14 January 2020, 2:58 PM
 

[BM THCS] Thông báo v/v nộp tiền học lại môn THCS kì 2, năm học 2019-2020:

Đề nghị các SV có tên trong danh sách kèm theo nộp tiền học lại môn THCS kì 2, năm học 2019-2020 tại P. 106 nhà A, từ ngày 15 - 17/01/2020 tại P. 106 nhà A.


Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v đăng kí học lại các môn học kì 2, năm học 2019-2020
by Thu Huyền Trịnh Thị - Tuesday, 14 January 2020, 2:41 PM
 

Thông báo v/v đăng kí học lại các môn học kì 2, năm học 2019-2020:
Đề nghị SV khóa 2014, 2015, 2016 còn nợ các môn thuộc học kì 2 đăng kí học lại theo link sau:
http://fit.hanu.vn/course/index.php?categoryid=58
password: #relearns2020
Thời hạn đăng kí: từ ngày 15/01 - 19/01/2020.
Thời hạn nộp học phí học lại: từ 04/02 - 07/02/2020
Địa điểm nộp: P. 106 nhà A

 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo danh sách chia ca môn PR1 K18 + Redo
by Phương Hoàng Việt - Tuesday, 14 January 2020, 2:25 PM
 

Thông báo danh sách chia ca môn PR1 K18 + Redo

Thời gian: ngày 15/01/2020

  • Ca 1: 8h00 - 9h30
  • Ca 2: 9h35 - 11h05
Phòng thi: 302E, 305E - Danh sách chi tiết sinh viên xem ở file đính kèm.
Picture of Phương Hoàng Việt
Danh sách chia ca thi môn CAL K18 + Redo
by Phương Hoàng Việt - Friday, 10 January 2020, 3:04 PM
 

Danh sách chia ca thi môn CAL K18 + Redo

Thời gian: 13/01/2019

  • Ca 1: 8h00 - 9h30
  • Ca 2: 9h40 - 11h10
Phòng thi: 612C, 712C. Sinh viên xem danh sách chi tiết ở file đính kèm.
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
[BM THCS] Thông báo đăng kí bổ sung môn Tin học cơ sở kì 2, năm học 2019 - 2020 dành cho SV K2016 trở về trước
by Thu Huyền Trịnh Thị - Friday, 10 January 2020, 8:07 AM
 

[BM THCS] Thông báo đăng kí bổ sung môn Tin học cơ sở kì 2, năm học 2019 - 2020 dành cho SV K2016 trở về trước:

Hiện nay K. CNTT đã mở lớp THCS_92 dành cho SV K2016 trở về trước, thời gian học từ 08/02 - 09/5/2020 vào các buổi sáng thứ 7 hàng tuần, tuy nhiên, đến nay mới chỉ có 14 SV đăng kí học do đó không đủ số lượng SV tối thiểu để mở lớp. Vì vậy, BM THCS đề nghị các SV chưa từng học hoặc phải học lại môn THCS khẩn trương nộp đơn đăng kí học về VPK K. CNTT (P. 210C). Thời hạn đăng kí: đến hết thứ Hai, ngày 13/01/2020.

BM THCS trân trọng thông báo!


 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo danh sách chia ca thi môn WPR
by Phương Hoàng Việt - Thursday, 9 January 2020, 7:18 AM
 

Thông báo danh sách chia phòng thi môn WPR K18 Thời gian: ngày 09/01/2020

  • Ca 1: 08h00 - 09h30
  • Ca 2: 09h40 - 11h10

Phòng thi: 608C - Danh sách chi tiết từng phòng sinh viên kiểm tra ở file đính kèm.