K16 - INTERNSHIP
The only way to do great work is to love what you do
FINAL EXAM FALL 2019
Life is the most difficult exam (not this Fall 2019). Many people fail because they try to copy others, not realizing that everyone has a different question paper
TET HOLIDAY
Ready for Vietnamese lunar new year 2020
Skip announcements

Announcements

Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo cập nhật đề tài khóa luận tốt nghiệp
by Phương Hoàng Việt - Monday, 22 February 2021, 9:34 AM
 

Theo yêu cầu của nhà trường, các sinh viên trong danh sách làm khóa luận cập nhật tên đề tài bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Sinh viên gửi email về địa chỉ: phuonghv@hanu.edu.vn. Deadline: 11h 23/02/2021.

Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo v/v đăng ký bổ sung học phần Thực tập tốt nghiệp
by Phương Hoàng Việt - Thursday, 4 February 2021, 3:48 PM
 

Thông báo v/v đăng ký bổ sung học phần Thực tập tốt nghiệp

Đề nghị những sinh viên K17 chưa đăng ký môn Thực tập tốt nghiệp trên hệ thống(Note trong file đính kèm) lên VPK để đăng ký bổ sung vào ngày 22/02/2021.

Picture of Phương Hoàng Việt
Danh sách sinh viên làm khóa luận K17
by Phương Hoàng Việt - Thursday, 4 February 2021, 3:30 PM
 

Danh sách sinh viên làm khóa luận K17

Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo v/v phúc tra các môn thi Fall 2020
by Phương Hoàng Việt - Thursday, 4 February 2021, 9:50 AM
 

Thông báo v/v phúc tra các môn thi Fall 2020


- Đối với những thắc mắc về điểm chuyên cần, điểm thường xuyên

Sinh viên liên hệ với giảng viên để kiểm tra và cập nhật bảng điểm(nếu có thay đổi) ở course học

- Đối với những đơn phúc tra bài thi cuối kỳ

Do vấn đề phòng chống dịch, toàn bộ các lớp đã chuyển sang online nên các bài thi chấm phúc tra sẽ được xử lý sau kỳ nghỉ Tết.


Trân trọng.

 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo điểm môn SRM
by Phương Hoàng Việt - Wednesday, 3 February 2021, 8:57 AM
 

Thông báo điểm môn SRM

Sinh viên có thắc mắc về điểm gửi về email cho thầy Đông.

Picture of Phương Hoàng Việt
Danh sách sinh viên đủ điều kiện làm khóa luận K17
by Phương Hoàng Việt - Tuesday, 2 February 2021, 4:10 PM
 

Danh sách sinh viên đủ điều kiện làm khóa luận K17

Sinh viên có tên trong file đính kèm nếu có mong muốn làm khóa luận tốt nghiệp gửi email qua địa chỉ phuonghv@hanu.edu.vn để đăng ký làm khóa luận. Sinh viên gửi kèm các thông tin sau:

  • Tên đề tài làm khóa luận
  • Môn chuyên ngành liên quan đến đề tài (Đkiện từ 7.0 trở lên)
  • Giáo viên hướng dẫn
Trong trường hợp sinh viên chưa liên hệ được giáo viên hướng dẫn, Khoa sẽ phân công giảng viên hướng dẫn khóa luận.
Deadline: 15h ngày 04/02/2021


Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo điểm môn WPR
by Phương Hoàng Việt - Tuesday, 2 February 2021, 9:21 AM
 

Thông báo điểm môn WPR

Sinh viên thắc mắc về điểm thi final gửi đơn phúc tra qua email: phuonghv@hanu.edu.vn

Deadline đến 16h ngày 04/02/2021