Bỏ qua announcements

Announcements

Hình của Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v yêu cầu SV năm thứ 4 cập nhật Hồ sơ sinh viên trong cơ sở dữ liệu Dự án VOYAGE và thực hiện hoạt động khảo sát nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường
Bởi Thu Huyền Trịnh Thị - Tuesday, 28 March 2017, 2:04 PM
 

1. Đề nghị toàn bộ sinh viên Năm thứ IV phải hoàn thành đầy đủ việc cập nhật Hồ sơ sinh viên trong cơ sở dữ liệu Dự án VOYAGE theo đường link http://voyage.almalaurea.it/ trước 17g00 Chủ Nhật, ngày 02/4/2017.

2. Đề nghị toàn bộ sinh viên Năm thứ IV thực hiện khảo sát online nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường theo đường link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0_1yArkfKwuzEs1tznUh4Tp7JUxzympFpXFli-gBp1ffyYA/viewform trước 17g00 Chủ Nhật, ngày 02/4/2017.

Sinh viên có trách nhiệm phải hoàn thành đúng và đầy đủ các hoạt động khảo sát theo thời hạn trên do nhà trường sẽ sử dụng thống kê các sinh viên đã thực hiện khảo sát để làm căn cứ tính điểm rèn luyện trước khi ra trường.


 
Hình của Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo lịch nghỉ các ngày lễ: Ngày Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam Việt Nam thống nhất đất nước (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (01/5) năm 2017
Bởi Thu Huyền Trịnh Thị - Tuesday, 28 March 2017, 1:53 PM
 

Căn cứ quy định mới của Bộ lao động, Nhà trường xin thông báo lịch nghỉ các ngày lễ: Ngày Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam Việt Nam thống nhất đất nước (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (01/5) năm 2017.

Thông báo này thay cho Thông báo số 558/TB-ĐHHN, ngày 22/3/2017.

Hình của Phương Hoàng Việt
Thông báo v/v enrol vào các course học lại lớp học riêng
Bởi Phương Hoàng Việt - Tuesday, 21 March 2017, 3:15 PM
 

Thông báo v/v enrol vào các course học lại lớp học riêng

Các bạn sinh viên học lớp học lại các môn PJM, NAT, ISD, IST, JAV, PPL enrol vào các course bằng key: #relearn2017 
http://fit.hanu.vn/course/index.php?categoryid=25

Hạn đến 11h ngày 28/03/2017.


 
Hình của Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v xét chọn sv tham gia chương trình hè 2017 tại trường ĐH Ochanomizu Nhật Bản
Bởi Thu Huyền Trịnh Thị - Tuesday, 21 March 2017, 2:01 PM
 

Thông báo v/v xét chọn sv tham gia chương trình hè 2017 tại trường ĐH Ochanomizu Nhật Bản (thông tin chi tiết xin mời xem file đính kèm)

Hình của Phương Hoàng Việt
Thông báo v/v enrol môn học
Bởi Phương Hoàng Việt - Monday, 20 March 2017, 9:28 AM
 

Hiện tại các course của các lớp học ghép được mở lại. Các bạn sinh viên học lại chưa enrol vào các lớp học ghép vào enrol trước 16h ngày 22/03/2017 (không có key). Sau thời hạn trên course sẽ khoá và không giải quyết cho trường hợp sinh viên nào

.
 
Hình của Phương Hoàng Việt
Thông báo lịch học môn Java lớp học lại
Bởi Phương Hoàng Việt - Monday, 13 March 2017, 4:07 PM
 

Lớp học lại môn Java sẽ được tổ chức vào ca 1 chiều thứ 3 hàng tuần.

Thời gian học bắt đầu từ 14/03/2017.

Địa điểm: phòng 717C

 
Hình của Phương Hoàng Việt
Thông báo lịch học các lớp học lại
Bởi Phương Hoàng Việt - Saturday, 11 March 2017, 10:49 AM
 

Các môn PJM IST NAT ISD PPL học theo thời khóa biểu ở file đính kèm. Các lớp Tutorial của môn ISD, IST sẽ được update sau. Riêng môn Java sẽ được rời sang kỳ hè.

Thời gian học bắt đầu từ thứ 2, 13/03/2017


Bỏ qua khoá học

Khoá học