Skip announcements

Announcements

Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Danh sách sinh viên K15 (update 26.8.2016)
by Thu Huyền Trịnh Thị - Friday, 26 August 2016, 4:02 PM
 
Gửi các em sinh viên,


Trong file đính kèm là danh sách sinh viên K15 lên chuyên ngành. Có thắc mắc gì các em lên VPK p.210 nhà C, và truy cập vào web khoa thường xuyên để cập nhật thời khóa biểu, dánh sách sinh viên và các thông tin khác.


Regards

HoaHTK

Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thời khóa biểu học kì 1, năm học 2016-2017 (26/8/2016)
by Thu Huyền Trịnh Thị - Friday, 26 August 2016, 9:14 AM
 

Thời khóa biểu học kì 1, năm học 2016-2017

Lưu ý: C13, C14 học từ ngày 15/8/2016

            C15 học từ ngày 12/9/2016

Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo thi HANU TEST ngày 06/9/2016
by Thu Huyền Trịnh Thị - Thursday, 25 August 2016, 3:54 PM
 
Thông tin chi tiết xin mời xem file đính kèm. 


Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v nộp học phí hệ CQ khóa 2013, 2014, 2015
by Thu Huyền Trịnh Thị - Wednesday, 24 August 2016, 3:35 PM
 

Thông tin chi tiết xin mời xem file đính kèm.

Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v học lại các môn kì 1, năm học 2016-2017
by Thu Huyền Trịnh Thị - Wednesday, 24 August 2016, 2:52 PM
 

Do số lượng SV đăng kí học một số môn quá ít, không đủ để mở lớp học lại riêng nên SV đăng kí học lại các môn học kì 1, năm học 2015-2016 sẽ học lại theo lịch trình sau:

1. Các môn PCP, POS, IPG: học lại cùng  C15, từ ngày 12/9/2016 (SV xem TKB để biết lịch học của C15 trên Fit portal).

2. Các môn AIW, NSE: học lại cùng C13, C14, từ ngày 25/8/2016 (các lớp hiện đang học, SV học lại được phép chọn lớp phù hợp với lịch học của mình). 

3. Các môn EBZ, DMP, CAL, AIT, SAD, ISD, ALGEBRA, SEG, SS1: học lại theo lớp riêng, dự kiến từ ngày 05/9/2016 (Khoa sẽ có thông báo cụ thể sau).

4. Môn IPT: SV chưa nộp BCTT từ kì trước yêu cầu nộp Báo cáo thực tập tại VPK.

Tạm thời, Khoa cho phép SV chưa nộp học phí học lại được đi học lại bình thường và được gia hạn nộp đến hết ngày 30/9/2016 (hạn cuối cùng). SV xem danh sách chia lớp học lại trong file đính kèm (SV có tên bôi đỏ là các SV chưa nộp học phí học lại).

Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Bảng công nhận tương đương cấp độ của các chứng chỉ ngoại ngữ (ban hành kèm theo Thông báo v/v thi đánh giá năng lực ngoại ngữ cho SV hệ CQ khóa 2013-2017)
by Thu Huyền Trịnh Thị - Wednesday, 24 August 2016, 1:50 PM
 

Thông tin chi tiết xin mời xem file đính kèm.


 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo tới toàn thể SV các khóa
by Thu Huyền Trịnh Thị - Wednesday, 24 August 2016, 8:43 AM
 

Hiện nay có một đối tượng tự xưng tên là Quang, làm việc tại Trung tâm đào tạo lái xe gọi điện và gửi email làm phiền (vào nhiều thời điểm khác nhau trong ngày, kể cả 11h đêm) đến lớp trưởng, lớp phó các lớp sinh viên với nội dung là Trung tâm đã liên hệ và hợp tác với thầy cô giáo Trường ĐH Hà Nội để đào tạo lái xe và yêu cầu sinh viên lập danh sách điện thoại, email của lớp và đăng ký học lái xe, kèm theo nộp học phí gửi về Trung tâm.
Việc này đã được sinh viên phản ảnh và búc xúc vì bị gọi điện làm phiền liên tục. Phòng Công tác Sinh viên xác nhận là không biết người nào tên là Quang theo thông tin phản ánh của sinh viên nêu trên.
Phòng CTSV đề nghị các khoa thông báo để sinh viên được biết.

 

Skip courses

Courses