K16 - INTERNSHIP
The only way to do great work is to love what you do
FINAL EXAM FALL 2019
Life is the most difficult exam (not this Fall 2019). Many people fail because they try to copy others, not realizing that everyone has a different question paper
TET HOLIDAY
Ready for Vietnamese lunar new year 2020
Bỏ qua announcements

Announcements

Hình của Phương Hoàng Việt
Danh sách chia phòng môn PR2 K18
Bởi Phương Hoàng Việt - Monday, 13 July 2020, 10:57 AM
 

Danh sách chia phòng môn PR2 K18

Địa điểm thi: 608C, 708C, 712C

Thời gian thi:

  • Ca 1: 8:00 - 10:00
  • Ca 2: 10:10 - 12:10
Danh sách chi tiết các phòng thi sinh viên xem ở file đính kèm.
Hình của Phương Hoàng Việt
Danh sách chia phòng môn SQA K17
Bởi Phương Hoàng Việt - Sunday, 12 July 2020, 6:06 PM
 

Danh sách chia phòng môn SQA K17

Địa điểm thi: 708C, 712C

Thời gian thi: 9h30 - 11h00

Danh sách phòng chi tiết sinh viên xem ở file đính kèm.

Hình của Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo kết quả thi hết môn Tin học cơ sở học kì 2, năm học 2019-2020
Bởi Thu Huyền Trịnh Thị - Friday, 10 July 2020, 3:57 PM
 

Thông báo kết quả thi hết môn Tin học cơ sở học kì 2, năm học 2019-2020:

(xem file đính kèm)

Sinh viên nộp đơn phúc khảo tại VPK Khoa CNTT (Phòng 210, tòa nhà C) theo mẫu đính kèm.

Thời hạn phúc khảo: Từ ngày 13/7/2020 đến ngày 15/7/2020.


Hình của Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo thay đổi lịch Phổ biến và đăng ký thực tập (CẬP NHẬT)
Bởi Thu Huyền Trịnh Thị - Friday, 10 July 2020, 9:13 AM
 

Thông báo thay đổi lịch Phổ biến và đăng ký thực tập (CẬP NHẬT):

Khoa triệu tập toàn bộ sinh viên K17 và các sv khóa trước chưa hoàn thành thực tập (K15 K16) có mặt vào lúc: 13h45', chiều thứ Ba, ngày 14/7/2020

Địa điểm: 901C.

Nội dung:

- Phổ biến nội dung thực tập

- Khảo sát / đăng ký công nghệ, vị trí thưc tập

Các sinh viên nào không có mặt để làm đăng ký sẽ không được phân công thực tập trong năm học 2020 - 2021 và phải thực hiện vào năm học sau. Vậy nên đề nghị các bạn có mặt đầy đủ.

Ngoctb


 
Hình của Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo cảnh báo học tập, buộc thôi học đối với sinh viên hệ Chính quy, học kỳ 1 năm học 2019-2020
Bởi Thu Huyền Trịnh Thị - Thursday, 9 July 2020, 11:21 AM
 

Thông báo cảnh báo học tập, buộc thôi học đối với sinh viên hệ Chính quy, học kỳ 1 năm học 2019-2020
Căn cứ kết quả rà soát của Khoa/Bộ môn và Phòng Quản lý Đào tạo. Phòng Quản lý Đào tạo thông báo:
1. Cảnh báo học tập, buộc thôi học 739 sinh viên đại học hệ chính quy
(Có danh sách kèm theo)
2. Lý do cảnh báo học tập, buộc thôi học:
2.1. Sinh viên bị cảnh báo nếu bị rơi vào 1 trong các điều kiện sau đây:
- Số TC đăng ký trong kỳ nhỏ hơn 12;
- Điểm TBC học kỳ nhỏ hơn 1.2;
- Điểm TBC tích lũy năm nhất nhỏ hơn 1.2;
- Điểm TBC tích lũy năm 2 nhỏ hơn 1.4;
- Điểm TBC tích lũy năm 3 nhỏ hơn 1.6;
- Điểm TBC tích lũy năm 4 nhỏ hơn 1.8.
2.2. Sinh viên bị buộc thôi học nếu rơi vào 1 trong các trường hợp sau đây:
- Sinh viên có số lần cảnh báo kết quả học tập vượt quá 2 lần liên tiếp;
- Sinh viên đã hết thời gian học tập tối đa theo quy định;
- Sinh viên bị kỷ luật lần thứ 2 do thi hộ hoặc nhờ người thi hộ;
- Sinh viên hết thời hạn bảo lưu kết quả học tập, đi học trao đổi nhưng không nhập học lại;
- Sinh viên không đạt kết quả học tập tối thiểu theo quy định.
3. Các Khoa/Bộ môn có trách nhiệm thông báo cho sinh viên thuộc đơn vị mình quản lý biết và thực hiện.
4. Thời gian giải quyết thắc mắc, khiếu nại: Từ ngày 08 đến ngày 22 tháng 7 năm 2020 tại Phòng Quản lý Đào tạo, Phòng 115 và Phòng 118 nhà A, Trường Đại học Hà Nội, Km 9 đường Nguyễn Trãi, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Nguồn: Phòng Quản lý Đào tạo

 
Hình của Phương Hoàng Việt
Bảng điểm xét tốt nghiệp đợt tháng 7/2020
Bởi Phương Hoàng Việt - Wednesday, 8 July 2020, 4:55 PM
 

Bảng điểm xét tốt nghiệp đợt tháng 7/2020

Hình của Phương Hoàng Việt
Danh sách chia phòng thi môn PMA K18 + Redo
Bởi Phương Hoàng Việt - Wednesday, 8 July 2020, 4:36 PM
 

Danh sách chia phòng thi môn PMA K18 + Redo

Địa điểm thi: 608C, 612C, 712C

Thời gian thi: 09/07/2020

  • Ca 1: 8:00 - 9:30
  • Ca 2: 9:30 - 11:00
Sinh viên xem danh sách phòng chi tiết ở file đính kèm