K16 - INTERNSHIP
The only way to do great work is to love what you do
FINAL EXAM FALL 2019
Life is the most difficult exam (not this Fall 2019). Many people fail because they try to copy others, not realizing that everyone has a different question paper
TET HOLIDAY
Ready for Vietnamese lunar new year 2020
Skip announcements

Announcements

Picture of TRINH BAO NGOC
Thông báo về thực tập
by TRINH BAO NGOC - Wednesday, 25 March 2020, 4:50 PM
 

Dear all,

Nhằm thống kê, đối chiếu tình trạng thực tập, đề nghị sinh viên K16 và các khóa khác đang thực tập điền nhanh vào khảo sát ngắn này. Nếu bạn nào không điền đầy đủ vào khảo sát,  việc thông tin thực tập và đánh giá môn học bị thất lạc sẽ nằm ngoài trách nhiệm của khoa.

Survey: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccuDIH_yKIerPOwM7LWzuwKktr8liw10p9QpojamW4PXUo_Q/viewform?usp=pp_url

Thank you.

Ngoctb

 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo điểm môn PR1 K18 + Redo
by Phương Hoàng Việt - Tuesday, 24 March 2020, 9:09 AM
 

Thông báo điểm môn PR1 K18 + Redo

Sinh viên gửi đơn phúc tra qua email: phuonghv@hanu.edu.vn

Deadline 26/03/2020

Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo điểm môn SRM K18
by Phương Hoàng Việt - Monday, 23 March 2020, 8:19 AM
 

Thông báo điểm môn SRM K18

Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo về các lớp học lại kì 2, năm học 2019-2020
by Thu Huyền Trịnh Thị - Sunday, 22 March 2020, 7:48 PM
 

Thông báo về các lớp học lại kì 2, năm học 2019-2020:

Các SV đã nộp học phí học lại trước ngày 16/3/2020 check email: msv@hanu.edu.vn, password: msv để xác nhận tham gia lớp học.

Các SV nộp học phí học lại từ 16/3-18/3/2020 tạm thời sử dụng email cá nhân để join các lớp, nhà trường sẽ cấp email sau.


DSA: chiều thứ 5, 16h15-17h15

https://meet.google.com/brc-fsyx-hwh


HCI: chiều thứ 2, 16h15-17h15

https://meet.google.com/qrq-wifc-gpg


IST: chiều thứ 6, 16h30-17h30

https://meet.google.com/kaj-acfy-oxk


Java: chiều thứ 4, 16h15-17h15

https://meet.google.com/omr-dokd-ogh


PPL: chiều thứ 3, 16h15-17h15

https://meet.google.com/dkv-dgxj-ugv

 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo v/v dạy trực tuyến môn THCS học kỳ 2, 2019-2020 (lớp 92)
by Phương Hoàng Việt - Friday, 20 March 2020, 9:04 AM
 

Bộ môn THCS - Khoa CNTT thông báo: SV lớp THCS 92, học kì 2, năm học 2019-2020 đã được cấp email theo định dạng msv@hanu.edu.vn, đề nghị các em kiểm tra email của mình để join lớp online này. Thời gian học: 8h-10h sáng thứ Bảy hàng tuần, từ ngày 21/3/2020.

Link online: https://meet.google.com/thn-gufd-jtm

Thân ái!

 
Picture of Phương Hoàng Việt
Bảng điểm xét học bổng K16 học kỳ 1 năm học 2019-2020
by Phương Hoàng Việt - Friday, 20 March 2020, 9:01 AM
 

Bảng điểm xét học bổng K16 học kỳ 1 năm học 2019-2020

Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo điểm môn WPR K17
by Phương Hoàng Việt - Friday, 20 March 2020, 8:57 AM
 

Thông báo điểm môn WPR K17