Graduation procedures

1 Graduation plan for academic year 2015 - 2016

1.1 In December, 2015

Thực hiện kế hoạch năm học 2015 - 2016, trường Đại học Hà Nội và khoa CNTT tổ chức xét tốt nghiệp đợt 2 cho sinh viên hệ chính quy khóa 2011 - 2015 và các khóa trước trong tháng 12 năm 2015.

KẾ HOẠCH XÉT TỐT NGHIỆP

1. Khoa CNTT lập bảng tổng hợp điểm toàn khóa học của những sinh viên hội đủ các điều kiện tốt nghiệp theo quy định tại thông báo số 1583/TB-ĐHHN ngày 28/09/2015. Thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp kèm bảng điểm trên FIT Portal từ ngày 15/10/2015.

2. Sinh viên tự đối chiếu kiểm tra thông tin về điều kiện tốt nghiệp tại đây.

3. Khoa CNTT tiếp nhận ý kiến thắc mắc của sinh viên liên quan đến danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp và bảng điểm. Liên hệ cô Hoa tại văn phòng khoa CNTT phòng 210 nhà C. Thời hạn tiếp nhận thắc mắc đến hết ngày 14/11/2015.

4. Khoa CNTT chuyển danh sách và bảng điểm cho phòng Đào tạo trước ngày 30/11/2015 để trình hội đồng xét tốt nghiệp của nhà trường.

5. Sinh viên đã hoàn thành các môn học nhưng chưa đủ điểm điều kiện tiếng Anh để xét tốt nghiệp phải tham dự kỳ thi Hanu Test do nhà trường tổ chức ngày 29/11/2015. Sinh viên cần theo dõi, thường xuyên cập nhật thông tin về các đợt thi Hanu Test để hoàn thành điểm điều kiện tiếng Anh.