Admission

2 Thông tin tuyển sinh

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH
Kế hoạch tuyển sinh hàng năm của khoa CNTT được thông báo trong phương án tuyển sinh của Trường Đại học Hà Nội và thực hiện theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Xem thêm các thông tin cập nhật về phương án tuyến sinh của trường Đại học Hà Nội.

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2015 - 2016

Năm học 2015 - 2016 trường Đại học Hà Nội thực hiện phương thức tuyển sinh xét tuyển căn cứ vào nguyện vọng và tổng điểm của 3 môn thi Toán + Văn + Tiếng Anh của thi sinh trong kỳ thi PTTH Quốc gia.
Năm học 2015 - 2016 chỉ tiêu tuyển sinh của khoa CNTT là 200 sinh viên, điểm xét tuyển (chưa tính điểm ưu tiên) là tổng điểm của 3 môn Toán, Văn và Tiếng Anh (môn Tiếng Anh không nhân hệ số).
Đã có trên 650 thí sinh đăng ký xét tuyển vào khoa CNTT (chỉ tính nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2). Điểm chuẩn vào khoa CNTT là 21,25 điểm (chưa tính điểm ưu tiên). Kết thúc mùa tuyển sinh đã có 195 thí sinh trúng tuyển và nhập học trở thành tân sinh viên của khoa niên khóa 2015 - 2019. Thí sinh có điểm cao nhất đã đăng ký xét tuyển vào khoa CNTT năm nay có tổng điểm ba môn là 25,0 điểm. Xem thêm số liệu tuyển sinh các năm trước.