Announcements

Thông báo v/v nhận lịch năm 2017

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo v/v nhận lịch năm 2017
by Phương Hoàng Việt - Wednesday, 14 December 2016, 8:20 AM
 

Đề nghị các lớp trưởng khoá 2013, 2014 và 2015 xuống nhận lịch 2017 tại văn phòng khoa P.210C