Announcements

Danh sách sinh viên xét tốt nghiệp đợt tháng 12/2016

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Danh sách sinh viên xét tốt nghiệp đợt tháng 12/2016
by Phương Hoàng Việt - Friday, 16 December 2016, 9:03 AM
 

Trong các file đính kèm là danh sách sinh viên từ khóa 07 đến khóa 12 sẽ tốt nghiệp trong đợt này. Đối với những sinh viên vừa hoàn thành môn học lại tại kỳ Fall 2016, điểm sẽ được cập nhật trước ngày 20/12/2016.

Nếu có thắc mắc gì thêm, đề nghị sinh viên liên hệ với VP khoa CNTT trước ngày 20/12/2016.