Announcements

Thông báo v/v tham dự hội thảo Kosen

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v tham dự hội thảo Kosen
by Thu Huyền Trịnh Thị - Friday, 16 December 2016, 5:03 PM
 

Thông báo v/v tham dự hội thảo Kosen: Đề nghị các SV có tên trong danh sách đính kèm chuẩn bị để present tại Hội thảo vào thứ Tư, ngày 21/12/2016.
Khoa sẽ thông báo cụ thể địa điểm, thời gian vào thứ 2 tuần tới.