Announcements

Danh sách xếp lớp sinh viên lên chuyên ngành muộn

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Danh sách xếp lớp sinh viên lên chuyên ngành muộn
by Phương Hoàng Việt - Tuesday, 20 December 2016, 10:02 AM
 
Gửi các bạn sinh viên,

Trong file đính kèm là danh sách xếp lớp sinh viên lên chuyên ngành muộn sau kỳ thi HANU TEST. Có thắc mắc gì các em lên VPK p.210 nhà C, và truy cập vào web khoa thường xuyên để cập nhật thời khóa biểu và các thông tin khác.