Announcements

Thông báo v/v đăng kí thi B2 Năng lực ngôn ngữ

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v đăng kí thi B2 Năng lực ngôn ngữ
by Thu Huyền Trịnh Thị - Thursday, 29 December 2016, 4:02 PM
 

Đề nghị các SV K13 (bắt buộc) và SV các khóa trước (nếu có nhu cầu) đăng kí thi B2 tại VPK từ ngày 30/12/2016 đến hết 06/1/2017.

Lệ phí: K13: 300,000 đ

             SV các khóa trước: 600,000 đ