Announcements

Thông báo về lịch thi Final lớp học lại Calculus Fall 2016

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo về lịch thi Final lớp học lại Calculus Fall 2016
by Thu Huyền Trịnh Thị - Wednesday, 4 January 2017, 8:14 AM
 

Thông báo về lịch thi Final lớp học lại Calculus Fall 2016

Đề nghị các sinh viên đã đăng ký lớp học lại Calculus học kỳ Fall 2016 truy cập vào course website để cập nhật lịch thi Final: http://fit.hanu.vn/course/view.php?id=87