Announcements

Điểm thi hết môn AIT Fall 2016

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Điểm thi hết môn AIT Fall 2016
by Thu Huyền Trịnh Thị - Thursday, 5 January 2017, 4:26 PM
 

Điểm thi hết môn AIT Fall 2016.

Thời hạn phúc tra: 2 ngày từ khi thông báo điểm