Announcements

Thông báo điểm thi hết môn NSE Fall 2016

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo điểm thi hết môn NSE Fall 2016
by Thu Huyền Trịnh Thị - Friday, 6 January 2017, 8:08 AM
 

Thông báo điểm thi hết môn NSE Fall 2016:

Thời hạn phúc tra: trước 16h thứ 6, ngày 06/1/2016