Announcements

Thông báo nộp tiền thi lại môn AI và NSE

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo nộp tiền thi lại môn AI và NSE
by Phương Hoàng Việt - Tuesday, 10 January 2017, 9:19 AM
 

Thông báo nộp tiền thi lại AI, NSE: 

- NSE: trước 11h sáng thứ 4, ngày 11/01/2017


- AI: trước 16h chiều thứ 4, ngày 11/01/2017


Sinh viên nộp tiền thi lại tại VPK P210C