Announcements

Thông báo v/v đăng ki học lại các môn học kì 2,năm học 2016-2017

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo v/v đăng ki học lại các môn học kì 2,năm học 2016-2017
by Phương Hoàng Việt - Wednesday, 11 January 2017, 4:37 PM
 

Đề nghị sv các khoá đăng kí học lại theo Course Re-Learn Registration trên fit portal,thời hạn từ ngày 11/1 - 19/1/2017, pass: #relearns2017
Lưu ý: đây chỉ là đăng kí để khoa lập danh sách học lại để sv nộp học phí học lại tại p.TCKT.