Announcements

Điểm thi hết môn POS Fall 2016

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Điểm thi hết môn POS Fall 2016
by Thu Huyền Trịnh Thị - Thursday, 12 January 2017, 8:52 AM
 

Điểm thi hết môn POS Fall 2016

Thời hạn phúc tra: SV nộp đơn phúc tra tại VPK trước 16h chiều ngày 14/1/2017