Announcements

Thông báo nộp tiền thi lại môn POS và SEG

 
 
Hình của Phương Hoàng Việt
Thông báo nộp tiền thi lại môn POS và SEG
Bởi Phương Hoàng Việt - Monday, 16 January 2017, 9:25 AM
 

Thông báo nộp tiền thi lại POS và SEG: 

Các bạn sinh viên trong danh sách thi lại nộp lệ phí thi lại trước 16h chiều thứ 3, 17/01/2017. Riêng môn SEG danh sách thi bao gồm cả các sinh viên thi lại của lớp học lại. Sinh viên nộp tiền thi lại tại VPK P210C.

Về lịch thi môn POS được thay đổi sang sáng ngày thứ 4, 18/01/2017 tại P608C