Announcements

Điểm thi hết môn SEG Fall 2016

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Điểm thi hết môn SEG Fall 2016
by Phương Hoàng Việt - Monday, 16 January 2017, 10:23 PM
 

Điểm thi hết môn SEG Fall 2016

Thời hạn phúc tra: SV nộp đơn phúc tra tại VPK trước 16h chiều ngày 17/1/2017