Announcements

Thông báo thi lại SEG và POS

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo thi lại SEG và POS
by Phương Hoàng Việt - Tuesday, 17 January 2017, 4:30 PM
 

Thông báo thi lại môn POS và SEG

Môn POS sẽ thi vào ca 1 sáng mai tại phòng 608C

Môn SEG các bạn phải thi lại sẽ được chia làm 2 ca:
+ Ca 1 từ 7h30: 1-5C14 tại phòng 708C
+ Ca 2 từ 9h45: 7,8C13 và sinh viên lớp học lại tại phòng 708C