Announcements

Điểm thi hết môn DMP Fall 2016

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Điểm thi hết môn DMP Fall 2016
by Phương Hoàng Việt - Wednesday, 18 January 2017, 9:27 AM
 

Điểm thi hết môn DMP Fall 2016

Thời hạn phúc tra: SV nộp đơn phúc tra tại VPK trước 11h ngày 20/1/2017