Announcements

Thông báo về lịch thi Final lớp học lại Calculus Fall 2016

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo về lịch thi Final lớp học lại Calculus Fall 2016
by Phương Hoàng Việt - Wednesday, 18 January 2017, 10:10 AM
 
Thông báo về lịch thi Final của lớp học lại


Lớp học lại môn Calculus Fall 2016 sẽ thi final vào 9h ngày thứ 5 19/01/2017 tại phòng 708C.