Announcements

Thông báo lịch thi lại MAT207

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo lịch thi lại MAT207
by Phương Hoàng Việt - Thursday, 19 January 2017, 10:59 AM
 

Các bạn trong danh sách phải thi lại môn MAT207 chiều nay được chia thành 2 ca như sau:

  • Ca 1: Từ 12h30 bao gồm các bạn ở lớp 1-3C15
  • Ca 2: Từ 14h15 bao gồm các bạn còn lại
Địa điểm thi tại phòng 708C.