Announcements

Thông báo lịch thi lại môn MAT201

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo lịch thi lại môn MAT201
by Phương Hoàng Việt - Thursday, 19 January 2017, 8:53 PM
 

Các bạn trong danh sách phải thi lại môn MAT201 sáng mai được chia thành 2 ca như sau:

Ca 1: Từ 07h30 bao gồm các bạn ở lớp 1-3C15

Ca 2: Từ 09h15 bao gồm các bạn còn lại

Địa điểm thi tại phòng 708C.