Announcements

Thông báo điểm thi lại Calculus Fall 2016

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo điểm thi lại Calculus Fall 2016
by Thu Huyền Trịnh Thị - Monday, 6 February 2017, 2:23 PM
 

Thông báo điểm thi lại Calculus Fall 2016

SV nộp đơn phúc tra tại VPK từ ngày 6/2 đến hết 7/2/2017