Announcements

Thông báo điểm thi lại POS, AI, NSE Fall 2016

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo điểm thi lại POS, AI, NSE Fall 2016
by Phương Hoàng Việt - Monday, 6 February 2017, 3:04 PM
 

Thông báo điểm thi lại POS, AI, NSE Fall 2016

SV nộp đơn phúc tra tại VPK từ ngày 6/2 đến hết 8/2/2017