Announcements

Thông báo lịch thi lại DMP và IPG

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo lịch thi lại DMP và IPG
by Phương Hoàng Việt - Monday, 6 February 2017, 3:42 PM
 

Thông báo thi lại 2 môn DMP và IPG:

Môn DMP sẽ thi vào chiều ngày thứ 4 08/02/2017:
- Ca 1 từ 12h30 tại P608C
- Ca 2 từ 2h15 tại P608C
Môn IPG sẽ thi vào sáng ngày thứ 5 09/02/2017:
- Ca 1 từ 7h30 tại P608C
- Ca 2 từ 9h15 tại P608C
Danh sách chia ca trong file đính kèm. Các bạn nộp tiền thi lại tại VPK từ ngày mai.