Announcements

Thông báo cho các sinh viên lên chuyên ngành muộn

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo cho các sinh viên lên chuyên ngành muộn
by Phương Hoàng Việt - Tuesday, 7 February 2017, 2:06 PM
 

Thông báo cho các bạn sinh viên lên chuyên ngành muộn

Các bạn đăng nhập vào Fit Portal bằng tài khoản là mã sinh viên, password: Fit@2017