Announcements

Thông báo enroll vào course học đi

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo enroll vào course học đi
by Phương Hoàng Việt - Wednesday, 8 February 2017, 8:21 AM
 

Đề nghị SV C14, C15 enroll các môn học kì 2, năm học 2016-2017 trong thời hạn đến hết ngày 10/02/2017. 

Lưu ý: SV không enroll trong thời hạn trên sẽ phải nộp phạt do enroll muộn.