Announcements

Thông báo đổi phòng học Tutorial môn PJM

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo đổi phòng học Tutorial môn PJM
by Phương Hoàng Việt - Wednesday, 8 February 2017, 4:10 PM
 
Lớp tutorial môn PJM của các lớp 1, 2, 5C14 thứ 7 tuần này tạm chuyển sang học tại phòng 408C. Phòng học từ tuần tới sẽ được thông báo sau.