Announcements

Thông báo nộp tiền học lại các môn kì 2, năm học 2016-2017

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo nộp tiền học lại các môn kì 2, năm học 2016-2017
by Phương Hoàng Việt - Friday, 10 February 2017, 4:11 PM
 

Thông báo v/v nộp tiền học lại các môn kì 2, năm học 2016-2017
Thời gian nộp: từ ngày 10/2 đến hết ngày 16/2/2017
Địa điểm nộp: P.TCKT


Sinh viên không nộp học phí không được phép tham gia lớp học do nhà trường không thu bổ sung như các kì trước. Danh sách sinh viên kí tên nộp tiền là danh sách học chính thức. Khoa sẽ thông báo mở lớp sau ngày 16/2/2017, dự kiến các lớp bắt đầu học từ tuần cuối tháng 2 trở đi.