Job Opportunities

Tuyển kỹ sư CNTT làm việc tại Nhật Bản

 
 
Picture of Admin User
Tuyển kỹ sư CNTT làm việc tại Nhật Bản
by Admin User - Thursday, 29 October 2015, 9:28 AM
 

Theo nội dung bản ghi nhớ giữa FIT và học viện CNTT Nhật Bản (IT Japan Academy), học viện CNTT Nhật Bản thông báo chương trình tuyển dụng kỹ sư làm việc tại Nhật Bản dành cho sinh viên FIT các khóa 2011 và 2012. 

Ứng viên trúng tuyển sẽ được học viện CNTT Nhật Bản đào tạo miễn phí chuyên môn, tiếng Nhật và kỹ năng làm việc tại công ty Nhật Bản.

Nội dung cụ thể thông báo tuyển dụng trong file đính kèm.