Announcements

Thông báo v/v tham dự Chương trình "Tôi đột phá 2017"

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v tham dự Chương trình "Tôi đột phá 2017"
by Thu Huyền Trịnh Thị - Monday, 20 February 2017, 3:20 PM
 

TẤT CẢ VÌ SINH VIÊN !

Nhà tuyển dụng luôn nói rằng, sinh viên thiếu kiến thức thực tế và kỹ năng mềm còn rất hạn chế.

Để giúp sinh viên khắc phục điểm yếu đó, Nhà trường đã mời các CEO của các doanh nghiệp vào nói chuyện và cùng với các em trải nghiệm những kiến thức và kỹ năng đó.

Không hiểu vì sao, với công sức cố gắng của các Thầy, Cô, các doanh nghiệp và xã hội dành cho các em mà các em không quan tâm cho lắm.

Chương trình "Tôi đột phá 2017" diễn ra vào lúc 8h30 ngày mai, 21.2.2017 tại Hội trường 902 nhà C đến giờ này mới có 50 sinh viên đăng ký tham gia.

Rất mong các em quan tâm và tham dự sự kiện này.

Link đăng kí tham gia: https://docs.google.com/a/hanu.edu.vn/forms/d/e/1FAIpQLSdlCkU16X37b-Q4LRsOiQnFMKV5i5spvNk2OayK2nbX-eOnhQ/viewform