Announcements

Thông báo v/v học lại các môn học kì 2, năm học 2016-2017

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v học lại các môn học kì 2, năm học 2016-2017
by Thu Huyền Trịnh Thị - Monday, 20 February 2017, 3:15 PM
 

Đề nghị các SV đã nộp tiền học lại các môn có ghi chú "Học cùng lớp học đi" bắt đầu tham gia học cùng với lớp học đi theo như file đính kèm. SV học lại cùng lớp học đi xin GV điểm danh như bình thường, bắt đầu học từ ngày 21/2/2017.

Các lớp học lại được ghi chú "Học lớp riêng" sẽ được mở sau.