Announcements

Thông báo đổi phòng học

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo đổi phòng học
by Phương Hoàng Việt - Tuesday, 21 February 2017, 2:11 PM
 

Thông báo đổi phòng học


- Lớp Tut môn STA của lớp 1,2C15 chuyển từ P701C sang phòng 409D2
- 2 lớp SS2 của 2C14 và 5C14 tạm chuyển tuần này từ P302B sang phòng 401B. Phòng học từ tuần tới sẽ có thông báo sau.