Announcements

Thông báo các môn học lại Spring 2017

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo các môn học lại Spring 2017
by Phương Hoàng Việt - Wednesday, 22 February 2017, 3:27 PM
 

Thông báo về các môn học lại Spring 2017

Đối với các môn học sau, các bạn sinh viên đã đóng tiền học lại enrol vào course lớp học đi theo key #relearn2017
+SS2: chọn 1 trong 5 lớp.
+HCI, Web, DSA, DBS: chọn 1 trong các lớp tut.

Các môn còn lại sẽ được tổ chức lớp riêng, lịch học khoa sẽ thông báo sau.