Announcements

Thông báo điểm phúc tra môn SEG

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo điểm phúc tra môn SEG
by Phương Hoàng Việt - Friday, 24 February 2017, 10:32 AM
 
File đính kèm là điểm phúc tra môn SEG của K14 và lớp học lại

 Các bạn không có tên trong danh sách điểm giữ nguyên không thay đổi