Announcements

Thông báo v/v nộp tiền học lại (đợt nộp bổ sung)

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v nộp tiền học lại (đợt nộp bổ sung)
by Thu Huyền Trịnh Thị - Monday, 27 February 2017, 9:10 AM
 

Thông báo v/v nộp tiền học lại (đợt nộp bổ sung):
Đề nghị các SV đăng kí học lại kì 2, 2016-2017 khẩn trương nộp tiền học lại để được có tên trong danh sách học lại. P.TCKT chỉ thu duy nhất trong 3 ngày từ 27/2/2013 đến hết ngày 01/3/2017. Sau thời hạn này P.TCKT không thu thêm cho bất cứ trường hợp nào nữa.
PS: SV lưu ý nộp tại P.TCKT từ 14h chiều ngày 27/2/2013.