Announcements

Danh sách sinh viên học viên học lại Spring 2017

 
 
Hình của Phương Hoàng Việt
Danh sách sinh viên học viên học lại Spring 2017
Bởi Phương Hoàng Việt - Monday, 27 February 2017, 9:51 AM
 

Danh sách sinh viên học viên học lại Spring 2017

Các bạn học lớp ghép bắt đầu đi học từ tuần này, báo với giáo viên bộ môn để điểm danh và đăng ký lớp tut.
Các môn học lớp ghép: SS2, DSA, DBS, STA, HCI, WEB.
Các lớp học riêng lịch học sẽ thông báo sau.