Announcements

Thông báo thay đổi phòng học môn SS2

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo thay đổi phòng học môn SS2
by Phương Hoàng Việt - Wednesday, 1 March 2017, 9:27 AM
 

Từ ngày hôm nay 01/03/2017 phòng học môn SS2 của 2 lớp 2C14 và 5C14 được chuyển sang phòng 306D2.