Announcements

Thông báo về việc tập huấn dự án Voyage

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo về việc tập huấn dự án Voyage
by Phương Hoàng Việt - Thursday, 9 March 2017, 9:56 AM
 

Thực hiện quyết định của Nhà trường về việc yêu cầu bắt buộc toàn thể sinh viên năm thứ II, III và IV hệ chính quy của tất các khoa cập nhật Hồ sơ sinh viên trong sơ sở dữ liệu Dự án VOYAGE, nhà trường tổ chức tập huấn cho sinh viên K13 tại hội trường lớn. Lịch của khoa mình vào 10h ngày thứ 6 10/03/2017 tại hội trưởng lớn.

Đây là đợt tập huấn bắt buộc, đề nghị các cán bộ lớp của K13 nhắc nhở các bạn tham gia đầy đủ