Announcements

Thông báo về việc bồi dưỡng kỹ năng mềm

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo về việc bồi dưỡng kỹ năng mềm
by Phương Hoàng Việt - Thursday, 9 March 2017, 9:55 AM
 

Thông báo về việc bồi dưỡng kỹ năng mềm cho sinh viên K13, K14

Nhà trường tổ chức chương trình bồi dưỡng kỹ năng mềm đợt 2 với nội dung " Tôi đột phá 2017 - Bí quyết chinh phục nhà tuyển dụng" đối với sinh viên hệ chính quy khoá 2013, 2014.

Thời gian: 16h-19h, thứ 6, ngày 10/03/2017
Địa điểm: Phòng 102 nhà C