Announcements

Thông báo lịch học các lớp học lại

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo lịch học các lớp học lại
by Phương Hoàng Việt - Saturday, 11 March 2017, 10:49 AM
 

Các môn PJM IST NAT ISD PPL học theo thời khóa biểu ở file đính kèm. Các lớp Tutorial của môn ISD, IST sẽ được update sau. Riêng môn Java sẽ được rời sang kỳ hè.

Thời gian học bắt đầu từ thứ 2, 13/03/2017