Announcements

Thông báo v/v xét chọn sv tham gia chương trình hè 2017 tại trường ĐH Ochanomizu Nhật Bản

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v xét chọn sv tham gia chương trình hè 2017 tại trường ĐH Ochanomizu Nhật Bản
by Thu Huyền Trịnh Thị - Tuesday, 21 March 2017, 2:01 PM
 

Thông báo v/v xét chọn sv tham gia chương trình hè 2017 tại trường ĐH Ochanomizu Nhật Bản (thông tin chi tiết xin mời xem file đính kèm)