Announcements

Thông báo lịch nghỉ các ngày lễ: Ngày Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam Việt Nam thống nhất đất nước (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (01/5) năm 2017

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo lịch nghỉ các ngày lễ: Ngày Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam Việt Nam thống nhất đất nước (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (01/5) năm 2017
by Thu Huyền Trịnh Thị - Tuesday, 28 March 2017, 1:53 PM
 

Căn cứ quy định mới của Bộ lao động, Nhà trường xin thông báo lịch nghỉ các ngày lễ: Ngày Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam Việt Nam thống nhất đất nước (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (01/5) năm 2017.

Thông báo này thay cho Thông báo số 558/TB-ĐHHN, ngày 22/3/2017.