Announcements

Thông báo v/v yêu cầu SV năm thứ 4 cập nhật Hồ sơ sinh viên trong cơ sở dữ liệu Dự án VOYAGE và thực hiện hoạt động khảo sát nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v yêu cầu SV năm thứ 4 cập nhật Hồ sơ sinh viên trong cơ sở dữ liệu Dự án VOYAGE và thực hiện hoạt động khảo sát nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường
by Thu Huyền Trịnh Thị - Tuesday, 28 March 2017, 2:04 PM
 

1. Đề nghị toàn bộ sinh viên Năm thứ IV phải hoàn thành đầy đủ việc cập nhật Hồ sơ sinh viên trong cơ sở dữ liệu Dự án VOYAGE theo đường link http://voyage.almalaurea.it/ trước 17g00 Chủ Nhật, ngày 02/4/2017.

2. Đề nghị toàn bộ sinh viên Năm thứ IV thực hiện khảo sát online nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường theo đường link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0_1yArkfKwuzEs1tznUh4Tp7JUxzympFpXFli-gBp1ffyYA/viewform trước 17g00 Chủ Nhật, ngày 02/4/2017.

Sinh viên có trách nhiệm phải hoàn thành đúng và đầy đủ các hoạt động khảo sát theo thời hạn trên do nhà trường sẽ sử dụng thống kê các sinh viên đã thực hiện khảo sát để làm căn cứ tính điểm rèn luyện trước khi ra trường.