Announcements

Thông báo của nhà trường v/v nâng cao ý thức cảnh giác cho sinh viên tránh bị dụ dỗ, lôi kéo tham gia các hoạt động bán hàng đa cấp bất chính để lừa đảo, trục lợi

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo của nhà trường v/v nâng cao ý thức cảnh giác cho sinh viên tránh bị dụ dỗ, lôi kéo tham gia các hoạt động bán hàng đa cấp bất chính để lừa đảo, trục lợi
by Thu Huyền Trịnh Thị - Friday, 31 March 2017, 3:29 PM
 

Thông báo của nhà trường v/v nâng cao ý thức cảnh giác cho sinh viên tránh bị dụ dỗ, lôi kéo tham gia các hoạt động bán hàng đa cấp bất chính để lừa đảo, trục lợi. Thông tin chi tiết xin mời xem file đính kèm.