Announcements

Thông báo nghỉ học ngày thứ 7

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo nghỉ học ngày thứ 7
by Phương Hoàng Việt - Friday, 31 March 2017, 3:58 PM
 

Do giáo viên trong khoa tham gia hội thảo khoa học cũng như tập huấn của nhà trường nên các lớp học ngày mai thứ 7 01/04/2017 bao gồm cả học đi và học lại được nghỉ. Các bạn lớp trưởng thông báo cho thành viên trong lớp