Announcements

Thông báo lịch học bù

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo lịch học bù
by Phương Hoàng Việt - Wednesday, 5 April 2017, 9:44 AM
 

Thông báo lịch học bù

Ngày mai t5 ngày 06/04/2017 toàn trường được nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương nên 1 số lớp sẽ học bù sang ngày thứ 6 07/04/2017 theo lịch sau:
- Lecture 2 môn Java và Web sẽ học vào 2 ca sáng tại phòng 901C
- Tutorial môn PPL của các lớp 3C15, 5C15 và 6C15 học tại phòng 408C theo ca của ngày thứ 5 như thời khoá biểu. Riêng lớp 4C15 chuyển sang học ca 1 chiều tại phòng 410C