Announcements

Thông báo danh sách sinh viên nhận học bổng học kỳ I

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo danh sách sinh viên nhận học bổng học kỳ I
by Phương Hoàng Việt - Wednesday, 12 April 2017, 10:46 AM
 

Danh sách sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2016-2017

Các sinh viên trong diện nhận trong học bổng kiểm tra lại kết quả học tập, điểm rèn luyện và số tài khoản cá nhân trước khi Nhà trường ra quyết định chính thức.

Mọi thắc mắc của sinh viên được giải quyết từ ngày 10/4 - 18/4/2017 tại phòng CTSV 102B