Announcements

Thông báo v/v tham dự buổi hướng nghiệp cho sinh viên chuyên ngành hệ chính quy 2013-2017 do P.CTSV tổ chức

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v tham dự buổi hướng nghiệp cho sinh viên chuyên ngành hệ chính quy 2013-2017 do P.CTSV tổ chức
by Thu Huyền Trịnh Thị - Wednesday, 12 April 2017, 11:03 AM
 

Thông báo v/v tham dự buổi hướng nghiệp cho sinh viên chuyên ngành hệ chính quy 2013-2017 do P.CTSV tổ chức:
Đối tượng: toàn bộ SV C13
Thời gian: 8h30-11h ngày 19 tháng 4 năm 2017 (đề nghị SV C13 có mặt từ 8h sáng để Khoa điểm danh, SV có mặt sau thời gian này sẽ không được điểm danh nữa, đây là chương trình ngoại khóa bắt buộc có điểm danh để đánh giá điểm rèn luyện và xét tư cách tốt nghiệp theo yêu cầu của nhà trường)
Địa điểm: Phòng 902 nhà C